Pomoc

Pomoc (zbiorczo): 112
Pogotowie: 999
Straż Pożarna: 998
Milicja: 997