Polityka prywatności księgarni internetowej Religijna.pl

Dystrybucja AA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków (zwana dalej Dystrybucją AA lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Dystrybucja AA, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wybranych usług. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia, wysyłać katalogu czy newslettera. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego, w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Nami w celu przekazywania informacji o nowościach wydawniczych, zniżkach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach oparte jest na wyrażonej przez Państwa zgodzie - art. 6 ust.1. lit. a, w celu wykonania umowy art. 6 ust.1. lit. b oraz w celu realizacji przez Nas prawnie uzasadnionych interesów, związanych z Naszą działalnością, takich jak informowanie o nowościach wydawniczych, zniżkach i promocjach - art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z przepisami nie jest konieczne uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą czynności niezbędnych do zawarcia umowy. Również wykonanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią nie wymaga zgody. Interesy te nie mogą jednak być nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą

W przypadku usług subskrypcyjnych dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich wykorzystywanie.

Pamiętaj, iż masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy również, iż masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Dane nam udostępniane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Analizujemy zachowania klientów na naszej stronie oraz ich wybory zakupowe, aby oferować produkty podobne, dopasowane do ich preferencji.

Zapewniamy Cię, że przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie internetowym Religijna.pl.

I. Kto jest administratorem danych osobowych księgarni internetowej Religijna.pl?

Administratorem danych osobowych księgarni internetowej Religijna.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest: Dystrybucja AA sp. z o.o., ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków, NIP: 6772441078, KRS: 0000766769

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w księgarni internetowej Religijna.pl Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych i Politykę Bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy firmy Dystrybucja AA, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT firmy Dystrybucja AA spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy. Komu udostępniamy Twoje dane.

Dane podawane na stronach sklepu przetwarzane są przez sklep internetowy Religijna.pl, a także, w określonych przypadkach, przez następujące kategorie podmiotów:

 1. firmy zajmujące się dostarczaniem przesyłek z zamówieniami (np. Poczta Polska, firmy kurierskie)
 2. firma udostępniająca narzędzie do komunikacji newsletterowej
 3. firma zajmująca automatyzacją marketingu
 4. firma zajmująca się przygotowaniem wysyłki katalogu drukowanego
 5. firma zajmująca się księgowością

Z wszystkimi firmami, których to dotyczy, zostały podpisane stosowne umowy powierzenia danych.

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w księgarni Religijna.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć swoje dane teleadresowe w księgarni Religijna.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko
 2. e-mail – niezbędny do logowania do księgarni Religijna.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z księgarni Religijna.pl;

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez księgarnię Religijna.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Dane te będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie, jednak część danych może pozostać w naszych systemach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów, którzy uzupełnili swoje dane teleadresowe, mogą być wybrane z listy wyboru.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie takich danych jak:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie takich danych jak:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie takich danych jak:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników),
 4. numer NIP – opcjonalnie, np. do wystawienia faktury VAT.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez księgarnię Religijna.pl.

Księgarnia Religijna.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. PayU SA operatora serwisu payu.pl

Dane podane w trakcie składania zamówienia będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie, jednak część danych może pozostać w naszych systemach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera prosimy o podanie adresu e-mail (ewentualnie również imienia), na który przesyłane będą wiadomości od Administratora. Dane te będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody na wysyłkę newslettera, co najprościej jest zrobić klikając w link rezygnacji na końcu wiadomości, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.

D. Subskrypcja drukowanego katalogu Klubu Książki Katolickiej Prodoks

W ramach bezpłatnej subskrypcji drukowanego katalogu Klubu Książki Katolickiej Prodoks prosimy o podanie danych adresowych jak w przypadku zwykłego zamówienia. Jest to darmowa wysyłka katalogu papierowego na adres pocztowy. Dane te będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody na wysyłkę katalogu, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę księgarni Religijna.pl

A. Księgarni Religijna.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta księgarnia Religijna.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z księgarnią Religijna.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę księgarni Religijna.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji księgarni Religijna.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Księgarni Religijna.pl (cookies)

Księgarnia Religijna.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia księgarni Religijna.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania księgarni Religijna.pl do Twoich potrzeb.

Księgarnia Religijna.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania stron księgarni Religijna.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania księgarni Religijna.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze stron księgarni Religijna.pl nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w księgarni Religijna.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics oraz Google Ads /dawniej Google AdWords/ (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez księgarnię Religijna.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Podobnie, Google Ads wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przez księgarnię Religijna.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Google Ads.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w księgarni Religijna.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Remarketing (cookies)

Remarketing pozwala stronom trzecim, w tym przypadku firmie Google, wyświetlać odpowiednio dobrane reklamy osobom odwiedzającym naszą stronę. Takie reklamy, dzięki wykorzystaniu plików cookie zgromadzonych podczas poprzednich wizyt na naszej witrynie, pozwalają na wyświetlanie reklam bardziej dopasowanych do zainteresowań.

Można zrezygnować z plików cookie personalizujących reklamy na stronie http://www.google.pl/settings/ads, a także zarządzać personalizacją reklam na stronach i w aplikacjach używających usług reklamowych Google: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

E. edrone (cookies)

Firma edrone umożliwia analizowanie źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze sklepu internetowego Religijna.pl. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie oferty sklepu do zainteresowań klientów oraz przygotowywania kampanii marketingowych, takich jak: kampanie newsletterowe, SMS-owe czy kampanie w social mediach.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu takich plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

F. Pozostałe firmy mogące umieszczać cookies na Twoim komputerze

 1. AddThis, z siedzibą w Vienna, VA, USA – skryp pozwalający na łatwe udostępnianie treści w portalach społecznościowych
 2. Niektóre strony w księgarni internetowej Religijna.pl zawierają treści osadzone (np. filmy, obrazki itp.), pochodzące z innych serwisów (np. Youtube, Instagram, Facebook). Osadzone treści z innych witryn mogą zbierać dane o odwiedzającym, wykorzystywać pliki cookie, umieszczać pliki śledzące firm trzecich i monitorować interakcje odwiedzającego stronę z osadzonymi treściami - dokładnie tak, jakby odwiedził on bezpośrednio stronę z tą treścią.

Księgarnia Religijna.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania umieszczonych na stronach sklepu, a dostarczonych przez zewnętrzne firmy.

Firmy te mogą gromadzić na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Firmy te mogą też przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu tych firm.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies tych nie możemy zagwarantować poprawnego działania tych skryptów księgarni Religijna.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies powyższych firm, ale po zakończeniu odwiedzin w księgarni Religijna.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów księgarni Religijna.pl

Księgarnia Religijna.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w księgarni Religijna.pl linki do innych stron internetowych. Księgarnia Religijna.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, księgarnia Religijna.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.

VII. Zmiana Polityki Bezpieczeństwa księgarni Religijna.pl

Księgarnia Religijna.pl zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania księgarni Religijna.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.religijna.pl/t/PrivacyInfo.

VIII. Kontakt

Księgarnia Religijna.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu – e-mail: religijna@religijna.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: religijna@religijna.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Dystrybucja AA sp. z o.o., ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków

Aktualne dane kontaktowe znajdują się zawsze na stronie www.religijna.pl/contactus

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.