Trzy nawrócenia. Przełamać duchowy kryzys

Wydawnictwo: Wydawnictwo AA
Dostępność: W magazynie
Kod katalogowy: K01166
24,90 zł
19,90 zł
Sprawdź warunki darmowej wysyłki

Konieczność poważnego zastanawiania się nad tym, co dla człowieka jest absolutnie konieczne, daje się szczególniej odczuwać w obecnych czasach ogólnego nieładu, w których tylu ludzi i tyle narodów traci z oczu swój prawdziwy i ostateczny cel, upatrując go jedynie w dobrach doczesnych, a zapominając o tym, jak bardzo różnią się one od dóbr duchowych i wiecznych.

Ta wielka prawda jest jedną z tych, które najlepiej pozwalają odczuć potrzebę życia wewnętrznego. Zawiera też ona rozwiązanie kwestii społecznej oraz światowego kryzysu ekonomicznego, owej klęski doby obecnej. Ewangelia ujmuje ją w takich słowach: „Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 33; Łk 12, 31). Świat dzisiejszy umiera, ponieważ zapomniał o tej prawdzie zasadniczej, tak podstawowej dla każdego chrześcijanina.

O. Réginald Garrigou-Lagrange

NIEZWYKŁA KSIĄŻKA, PORUSZAJĄCA SPRAWY ABSOLUTNIE NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU CZŁOWIEKA, NAPISANA W PRZYSTĘPNY SPOSÓB PRZEZ JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH ZNAWCÓW MISTYKI I DUCHOWOŚCI W HISTORII CHRZEŚCIJAŃSTWA, WYBITNEGO FILOZOFA I TEOLOGA, UNIWERSYTECKIEGO MISTRZA I PROMOTORA PRACY DOKTORSKIEJ KSIĘDZA KAROLA WOJTYŁY

Człowiek wierzący często doświadcza kryzysu duchowego, który wnosi w życie niepokój, lęk i brak orientacji. Musimy jednak wiedzieć, że taki kryzys jest zawsze okazją do rozwoju, oczyszczenia, pójścia dalej, sięgnięcia wyżej i głębiej, ku temu, co dla człowieka w istocie najważniejsze. Ta książka pomaga odkryć kryzys duchowy jako łaskę i ukazać drogi oraz sposoby przezwyciężenia go, przełamania – nawrócenia.

O. Garrigou-Lagrange przez ponad 50 lat był profesorem Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie. Napisał ponad 500 książek i artykułów. Jego ogromna wiedza i głęboka znajomość nauk największych myślicieli i mistyków chrześcijaństwa przyczyniła się do odnowy życia duchowego w Kościele.

Spis treści

 • Wstęp do nowego wydania (Robert Reguła OP) . . . 5
 • Słowo wstępne . . . 9

ROZDZIAŁ I

 • Życie łaski i znaczenie pierwszego nawrócenia . . . 15
 • Konieczność życia wewnętrznego . . . 16
 • Co jest istotą, czyli źródłem życia wewnętrznego? . . . 20
 • Rzeczywistość łaski i przybranego synostwa Bożego . . . 27
 • Zaczątek życia wiecznego . . . 31
 • Wartość prawdziwego nawrócenia . . . 38
 • Trzy okresy życia wewnętrznego . . . 51

ROZDZIAŁ II

 • Drugie nawrócenie. Wejście na drogę oświecającą . . .59
 • Drugie nawrócenie Apostołów . . . 62
 • Czym powinno być nasze drugie nawrócenie?
  Co sprawia, że jest nam ono koniecznie potrzebne? . . . 67
 • Wielkie pobudki drugiego nawrócenia i jego owoce . . . 75

ROZDZIAŁ III

 • Trzecie nawrócenie. Przemiana duszy i wejście
  na drogę zjednoczenia . . . 85
 • Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów . . . 88
 • Jakie były skutki Zesłania Ducha Świętego? . . . 90
 • Oczyszczenie umysłu konieczne dla osiągnięcia
  chrześcijańskiej doskonałości . . . 98
 • Potrzeba oczyszczenia umysłu . . . 99
 • W jaki sposób Bóg oczyszcza duszę w chwili
  trzeciego nawrócenia lub przemiany? . . . 102

MODLITWY

 • Modlitwa do Ducha Świętego . . . 111
 • Poświęcenie się Duchowi Świętemu . . . 112

ROZDZIAŁ IV

 • Trzy okresy życia wewnętrznego według teologii
  ascetyczno-mistycznej
  . . .113
 • Zagadnienie . . . 114
 • Podział życia duchowego na trzy okresy . . . 121
 • Etapy przejściowe w kolejnych okresach życia duchowego . . . 127

ROZDZIAŁ V

 • Znamiona poszczególnych okresów życia duchowego . . .137
 • Życie dusz początkujących . . . 139
 • Życie oświecające dusz postępujących . . . 148
 • Jednoczące życie dusz doskonałych . . . 156

ROZDZIAŁ VI

 • Pokój Królestwa Bożego zapowiedzią życia wiecznego . . 163
 • Przebudzenie się Boga w duszy . . . 164
 • Żywy płomień miłości . . . 166
 • Pax in Veritate . . . 175

Dodatek

 • Powołanie do wlanej kontemplacji tajemnic wiary . . . 177
Specyfikacja
Okładka twarda
ISBN 978-83-62927-74-6
Liczba stron 192
Wymiary 130 x 195 mm
Autor Réginald Garrigou-Lagrange OP
Rok wydania 2012
Znaczniki produktu