Bestseller!

Przewodnik po Mszy świętej

39,90 zł
Dostępność: Brak w magazynie
Więcej informacji
ISBN 978-83-7864-104-9
Numer katalogowy 641049
Wymiary 175 x 240 mm
Okładka twarda
Ilość stron 346

To zupełnie wyjątkowa książka o Mszy świętej. Autor, benedyktyński mnich z Opactwa Matki Bożej w Fontgombault, prowadzi nas drogami Eucharystii, sygnalizując wszystkie ważne momenty duchowości, doktryny, symboliki. Dzięki informacjom historycznym cały czas czujemy się wewnątrz długiej tradycji modlitwy, ucząc się brać udział we Mszy jakby z wszystkimi wcześniejszymi pokoleniami wierzących.

W języku polskim nie było dotąd książki, która w sposób tak przystępny i pogłębiony pokazywałaby jedność liturgii na tle jej różnorodności: czytelnik poznaje zarówno starą tradycję rytu rzymskiego (tzw. formę nadzwyczajną), jak i jej odmiany (np. zwyczaj dominikański), ryty wschodnie z Liturgią św. Jana Chryzostoma oraz zwyczajną formę rytu rzymskiego. Ta książka to na pewno jeden niezbędników współczesnego katolika.

Przewodnik zawiera objaśnienie części stałych Mszy według mszału wydanego w 1962 r. przez bł. Jana XXIII (stanowiącego nadzwyczajną formę rytu rzymskiego) z dodaniem komentowanych tekstów mszału z 1969 r. (w formie zwyczajnej rytu rzymskiego), mszałów: lyońskiego i dominikańskiego oraz liturgii św. Jana Chryzostoma.

Książka ukazała się w koedycji z wydawnictwem Dębogóra.

Wprowadzenie

Według wyrażenia Soboru Trydenckiego, powtórzonego w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Chrystus ustanowił ofiarę Mszy, aby „pozostawić Kościołowi, swojej ukochanej Oblubienicy, ofiarę widzialną (według wymagań natury ludzkiej)”, która „będzie … reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się jeden raz na krzyżu”. To właśnie ten widzialny aspekt Najświętszej Ofiary – słowa, postawy i gesty – stanowią liturgię Mszy, „największą poezję, jaka była kiedykolwiek i która jest odblaskiem Boga”, według wyrażenia Juliena Greena.

Celem niniejszej książki jest podzielenie się z wiernymi katolikami naszym zachwytem wobec tej liturgii przekazywanej przez naszą matkę święty Kościół – ale także przedstawienie jej chrześcijanom prawosławnym i reformowanym, a także każdemu człowiekowi szukającemu prawdy i piękna. O ile głęboka rzeczywistość jest z istoty ta sama w każdej Mszy odprawianej w sposób ważny (gdyż zawsze mamy tam do czynienia z obecnością i działaniem człowieka-Boga), jej ramy – czyli liturgia – zmieniają się wraz z czasem i przestrzenią, i z tego powodu używa się obecnie w Kościele różnych mszałów.

Przewodnik po Mszy świętej – to komentarz do części stałych Mszy, oparty na edycji mszału, dokonanej przez bł. Jana XXIII w 1962 roku i stanowiącej nadzwyczajną formę rytu rzymskiego. Jednak zasadnicza część tego, co tu powiedziano, dotyczy każdej Mszy, niezależnie od jej obrządku. (...)