Informacja ze strony
https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-stwierdzenie-produktu-leczniczego-w-opakowaniu-suplementu-diety

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Stwierdzenie produktu leczniczego w opakowaniu suplementu diety

Zagrożenie

W wyniku potwierdzonego przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszenia stwierdzono wewnątrz opakowań produktu pn. „Balsam Jerozolimski FORTE” suplement diety 200ml, nr partii: 220803, najlepiej spożyć przed końcem: 082024, butelki z płynem oznakowanym jako produkt leczniczy pn.: Antinervinum.

W związku z powyższym, w przypadku niezwrócenia uwagi na oznakowanie butelki zamieszczonej wewnątrz kartonika, istnieje ryzyko spożycia produktu leczniczego zamiast suplementu diety.

Szczegóły dotyczące produktu

Produkt: „Balsam Jerozolimski FORTE” suplement diety 200 ml

Numer partii: 220803

Data minimalnej trwałości: 08.2024

Producent: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa (aktualnie Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków)

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowości (06.10.2023) Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., która aktualnie posiada status producenta Produktu, podjęła pilne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz wycofanie ze sprzedaży wadliwej partii (220803), w celu jej weryfikacji oraz ewentualnej utylizacji. Producent na każdym etapie postępowania współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz odbiorcami.

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie mające na celu wycofanie z obrotu przedmiotowego produktu.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Więcej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jeśli powyższy produkt z powyższej patrtii został zakupiony w naszym sklepie - prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia zwrotu produktu.

 

Informacja ze strony

https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-stwierdzenie-produktu-leczniczego-w-opakowaniu-suplementu-diety-dla-dzieci

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Stwierdzenie produktu leczniczego w opakowaniu suplementu diety dla dzieci

Zagrożenie:

W wyniku kontroli przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono wewnątrz opakowania produktu pn. „Balsam Jerozolimski dla dzieci” suplement diety 200ml, nr partii: 220602, data minimalnej trwałości: 052024, butelkę z płynem oznakowanym jako produkt leczniczy pn.: Antinervinum, nr serii: 211001, termin ważności 10.2023.

W związku z powyższym, w przypadku niezwrócenia uwagi na oznakowanie butelki zamieszczonej wewnątrz kartonika, istnieje ryzyko spożycia produktu leczniczego zamiast suplementu diety.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: „Balsam Jerozolimski dla dzieci” suplement diety 200ml

Numer partii: 220602

Data minimalnej trwałości: 05. 2024

Producent: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa (aktualnie Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków)

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowości (06.10.2023) Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., która aktualnie posiada status producenta Produktu, podjęła pilne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz wycofanie ze sprzedaży wadliwej partii (220602), w celu jej weryfikacji oraz ewentualnej utylizacji. Producent na każdym etapie postępowania współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz dalszymi ogniwami łańcucha dostaw. 

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie mające na celu wycofanie z obrotu przedmiotowego produktu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Więcej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jeśli powyższy produkt z powyższej patrtii został zakupiony w naszym sklepie - prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia zwrotu produktu.