-32%

Biblia dla każdego. Tom 1-10

Special Price 299,00 zł   Normalna cena 437,00 zł Oszczędzasz 138 zł
Najniższa cena z 30 dni: 299,00 zł
Dostępność: Brak w magazynie
Więcej informacji
Numer katalogowy 133584
Wymiary 210 x 300 mm
Okładka twarda, obwoluta

Biblia dla każdego to nowoczesny, wszechstronny komentarz do Pisma świętego, napisany z myślą o szerokim kręgu czytelników. Jest to polska edycja włoskiego wydawnictwa La Bibbia per la Famiglia (Biblia dla rodziny). Publikacja liczy 10 tomów.

Tekst biblijny pochodzi z V wydania Biblii Tysiąclecia. Każdy fragment Biblii opatrzono komentarzem wybitnego biblisty abpa Gianfranco Ravasiego, który towarzyszy tekstowi biblijnemu wiersz po wierszu. Równolegle omówiono również symbole, miejsca, postacie i ciekawostki, które kryje w sobie tekst biblijny.

Po każdym bloku rozdziałów zamieszczono tzw. „Oazę”, czyli dodatkowe teksty znanych biblistów i teologów, poruszające tematy teologiczne, moralne, duchowe i światopoglądowe wyłaniające się z danego fragmentu Pisma Świętego i ważne dla zrozumienia tekstu biblijnego. Po „Oazie” zamieszczono komentarz dla najmłodszych („Tak opowiadam Biblię swoim dzieciom") oraz świadectwa wybitnych ludzi kultury związane z aktualnością tekstu biblijnego w ich życiu („Świadectwo"). Całość jest bogato ilustrowana barwnymi reprodukcjami dzieł sztuki.

Dzieło o wybitnych walorach poznawczych i estetycznych!!!

Fundamentalne źródło wiedzy o Piśmie Świętym w bardzo atrakcyjnej cenie!!!

Spis tomów:

Tom I – Księga Rodzaju i Księga Wyjścia, s. 336.

Tom II – Księgi: Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa i Jozuego, s. 336.

Tom III – Księgi: Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska, s. 384.

Tom IV – Księgi: 1-2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1-2 Machabejska, s. 436.

Tom V – Księgi: Hioba i Psalmów, s. 328.

Tom VI – Księgi: Przysłów, Koheleta, Mądrości, Pieśń nad pieśniami, Mądrość Syracha, s. 332.

Tom VII – Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Barucha, s. 396.

Tom VIII – Księgi: Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza, s. 380.

Tom IX – Księgi Nowego Testamentu, cz. I, s. 464.

Tom X – Księgi Nowego Testamentu, cz. II, s. 432.

Kolorowe ilustracje, oprawa twarda, obwoluta.

Łącznie ponad 3800 stron!